VvE Beheer Utrecht

VvE-Financiën perfect geregeld door VvE/WoonVisie


 
Eén van de belangrijkste onderdelen van het beheer dat wij voor u verzorgen is de financiële kant van de zaak. Een goed beheer begint met een financieel gezonde vereniging. Jaarlijks wordt een exploitatierekening, een balans en begroting opgesteld.

Zo weet de Vereniging van Eigenaren precies waar het staat met een duidelijke financiële verslaglegging. Dit vormt de basis voor de juiste beslissingen binnen uw VvE voor belangrijke zaken zoals het onderhoud van uw appartement.

VvE/WoonVisie staat garant voor een stipte betaling door de bewoners van de servicekosten en tijdige betaling van leveranciers zoals onderhoudsbedrijven. Samen met u voeren we een gezond financieel beleid en wordt uw reservering groot onderhoud op peil gehouden.
VvE WoonVisieEindeloos Woonplezier!